چک لیست های وردپرس

 

 

چک لیست هایی که در این صفحه قرار دارند به شما کمک میکنند تا بتوانید سایت خود را بهتر مدیریت کنید و پس از هربار نصب وردپرس با نظم و ترتیب طراحی سایت خود را جلو بروید.

این چک لیست ها فقط برای کاربران سایت قابل مشاهده هستند. برای نمایش ادامه این صفحه وارد شوید.

فهرستبا ساخت حساب کاربری و سپس خریداری رایگان این محصول
 از به روز رسانی های آینده نیز مطلع خواهید بود