چک لیست هایی که در این صفحه قرار دارند به شما کمک میکنند تا بتوانید سایت خود را بهتر مدیریت کنید و پس از هربار نصب وردپرس با نظم و ترتیب طراحی سایت خود را جلو بروید.

 

1- چک لیست مقدماتی شامل خرید دامنه و هاست و نصب وردپرس: دانلود

2- دفترچه رمزهای مخصوص سایت: دانلود

3- چک لیست اقدامات اساسی بعد از نصب وردپرس شامل تنظیم وردپرس و نصب افزونه های ضروری: دانلود

فهرست