پیش نیاز کارگاه حضوری

سلام ، خیلی خوشحال هستم که قرار هست شما را در کارگاه طراحی سایت ملاقات کنم. برای استفاده بهتر از وقت کارگاه و انجام کارهای عملی بیشتر لطفا نرم افزار زیر را دانلود و نصب کنید.

نکته خیلی مهم:

هنگام دریافت نرم افزار xampp  فقط از نسخه 7.2 استفاده کنید.

شرکت کنندگان دوره پنجم

شرکت کنندگان دوره چهارم

شرکت کنندگان دوره سوم

شرکت کنندگان دوره دوم

شرکت کنندگان دوره اول

فهرستبا ساخت حساب کاربری و سپس خریداری رایگان این محصول
 از به روز رسانی های آینده نیز مطلع خواهید بود