با ثبت نام رایگان در سایت سبز وردپرس از مزایای زیر برخوردار شوید.

 

1- دریافت و استفاده از محصولات آموزشی رایگان و محصولاتی که در آینده رایگان خواهند شد.

2- استفاده از چک لیست مقدماتی شامل خرید دامنه و هاست و نصب وردپرس

3- استفاده از دفترچه رمزهای مخصوص سایت

4- استفاده از چک لیست اقدامات اساسی بعد از نصب وردپرس شامل تنظیم وردپرس و نصب افزونه های ضروری

[clean-login-register]

فهرست